Deze video toont het “lekenpraatje” dat ik gaf voorafgaand aan de verdediging van mijn proefschrift. Aan de hand van twee voorbeeldzinnen laat ik zien hoe je de grammatica van een (gebaren)taal kunt onderzoeken en beschrijven. De video is tweetalig (gesproken Nederlands en NGT).

In deze video geef ik (in Nederlandse Gebarentaal) een samenvatting van het onderzoek dat ik heb gedaan naar voorwaardelijke bijzinnen (“als…, dan…”) in NGT.

Een selectie uit mijn #Thesisintweets-reeks: