Op deze website verzamel ik alles wat met mijn onderzoek te maken heeft.  Onder ‘Teksen & Videos’ vind je toegankelijke (voornamelijk Nederlandse) teksten en videos in NGT. Onder ‘Publications & Presentations’ vind je mijn (voornamelijk Engelse) publicaties, posters en presentaties.

On this website I collect everything that has to do with my research. The page ‘Teksten & Videos’ lists popular scientific texts (predominantly in Dutch) and videos in NGT. The page ‘Publications & Presentations’ lists my (mostly English) publications, posters and presentations.

Over mij: Sinds ik de bacheloropleiding Gebarentaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam heb gedaan ben ik gefascineerd door (gebaren)taal en communicatie. Ik heb diverse kleine en grote projecten rondom de Nederlandse Gebarentaal gedaan, en heb hierover geschreven, verteld en gedoceerd. Momenteel werk ik als interim universitair hoofddocent op de Universiteit Hamburg, waar ik lesgeef over taalstoornissen in gebarentaal en over gebarentaaltypologie. Daarnaast geef ik begeleiding aan masterstudenten en PhD-kandidaten.

Contact: Ulrika.Klomp@uni-hamburg.de 

 

Ulrika Klomp 2021

About me: After I finished the bachelor’s program in Sign Language Linguistics at the Universitiy of Amsterdam, I couldn’t let go of studying (sign) languages and communication. I did several research projects on Sign Language of the Netherlands, and it still is my favorite subject to write, talk and teach about. Currently, I’m working as an interim associate professor at the University of Hamburg, where I teach on language disorders in sign languages and on sign language typology. Additionally, I supervise master students and PhD-candidates. 

Contact: Ulrika.Klomp@uni-hamburg.de