PhD thesis / Proefschrift

 

 

 

 

 

 

Download de PDF hier.

 

Met dit proefschrift heb ik de AVT/Anéla-dissertatieprijs 2021 gewonnen.

 

 

 

“Het proefschrift van Ulrika Klomp A descriptive grammar of Sign Language of the Netherlands beschrijft de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal. Het betreft een van de eerste volledige grammaticale beschrijvingen van een gebarentaal ooit en als zodanig vormt het een prachtige blauwdruk voor toekomstig werk binnen het vakgebied. De grammatica bouwt voort op meer dan 30 jaar onderzoek in Nederland en bestrijkt de fonologie, morfologie en syntaxis van “de taal van dove mensen in Nederland” zoals Klomp het zelf ook beschrijft. Het verschijnen van dit boek sluit daarmee naadloos aan op de Wet erkenning van de Nederlandse Gebarentaal die het afgelopen jaar zijn intree deed en die het gebruik van deze minderheidstaal beoogt te bevorderen in de Nederlandse samenleving” (jury-rapport AVT/Anéla-dissertatieprijs)

Samenvatting proefschrift in Nederlandse Gebarentaal